หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขายโสธร ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชน ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประไทย จังหวัดยโสธร

กปภ.สาขายโสธร  ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชน ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประไทย จังหวัดยโสธร

กปภ.สาขายโสธร  ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชน ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประไทย จังหวัดยโสธร

 

     นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร  ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประไทย จังหวัดยโสธร เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ของ กปภ.สาขายโสธร จำนวน 2 โครงการ คือ            1. โครงการลดค่าติดตั้งประปาเฉลิมพระเกียรติ 15 %(เฉพาะประเภทที่อยู่อาศัย) 2. โครงการผ่อนชำระค่าติดตั้งประปาไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนสูงสุด 6 เดือน (เฉพาะมาตรวัดน้ำ ขนาด ½ นิ้ว ) สำหรับผู้ขอใช้น้ำรายใหม่ ในระยะเหมาจ่าย ไม่เกิน 10 เมตร อีกช่องทางหนึ่งให้ประชาชนที่มีความสนใจได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง   ณ   ห้องประชุม   กปภ.สาขายโสธร

 

เลื่อนขึ้นข้างบน