หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากันทรลักษ์จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๒

กปภ.สาขากันทรลักษ์จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๒

กปภ.สาขากันทรลักษ์จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๒

กปภ.สาขากันทรลักษ์จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๒ นายธน  โชติกเสถียรผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานผลิตและพนักงาน กปภ.สาขากันทรลักษ์ ลงพื้นที่เพื่ออบรมให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตน้ำ การใช้สารเคมีในการผลิตน้ำ การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้า ณ โรงกรองน้ำบ้านหนองบัวเรณ หมู่ 5 ต.บักดอก อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค ซึ่งนอกเหนือจากการให้ความรู้ในการผลิตน้ำที่มีมาตรฐานขกปภ.แล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อบริการประชาชนอีกด้วย

 

เลื่อนขึ้นข้างบน