หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ ตัวแทนจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาอุบลราชธานี

กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ ตัวแทนจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาอุบลราชธานี

กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ ตัวแทนจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาอุบลราชธานี

นายจีระศักดิ์  เงยวิจิตร ผอ.กปภ.ข.8 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก สำนักสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำสูยเสีย ของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งโครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่๑๒  โดยคณะจากสำนักสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ร่วมสังเกตการณ์และลงพื้นที่ปฏิบัติการ Step Test เพื่อหาน้ำสูญเสีย และได้มีสัมมนาเพื่อนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ของการประปาส่วนภูมิภาค และสรุปผลกิจกรรมต่อ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก สำนักสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

เลื่อนขึ้นข้างบน