หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รปก.๓ ลงพื้นที่ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อให้แนวทางป้องกันและแก้ไข

รปก.๓ ลงพื้นที่ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อให้แนวทางป้องกันและแก้ไข

รปก.๓ ลงพื้นที่ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อให้แนวทางป้องกันและแก้ไข

นายเอกชัย  อัตถกาญน์นา  รองผู้ว่าการปฏิบัติการ 3 และ นายจีระศักดิ์  เงยวิจิตร ผอ.กปภ.ข.8 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โดยมี ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมให้ข้อมูลและรับมอบนโยบาย ซึ่ง รปก.๓ ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการฯก่อสร้างเพื่อแก้ปัญหาระบบจ่ายน้ำ  ตามแผนงานจัดการน้ำดิบต้นทุนให้มีความมั่นคงยั่งยืน  และติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมรับฟังปัญหาการดำเนินงาน เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

เลื่อนขึ้นข้างบน