หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รปก.๓ ลงพื้นที่ กปภ.สาขาสังขะ ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานะการณ์ภัยแล้งวางแนวทางแผนจัดการน้ำดิบ

รปก.๓ ลงพื้นที่ กปภ.สาขาสังขะ ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานะการณ์ภัยแล้งวางแนวทางแผนจัดการน้ำดิบ

รปก.๓ ลงพื้นที่ กปภ.สาขาสังขะ ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานะการณ์ภัยแล้งวางแนวทางแผนจัดการน้ำดิบ

นายเอกชัย  อัตถกาญน์นา  รองผู้ว่าการปฏิบัติการ 3 และ นายจีระศักดิ์  เงยวิจิตร ผอ.กปภ.ข.8 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสังขะ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โดยมี ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมให้ข้อมูลและรับมอบนโยบาย ซึ่ง รปก.๓  ติดตามแผนงานจัดการน้ำดิบต้นทุนให้มีความมั่นคงยั่งยืน  และติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมรับฟังปัญหาการดำเนินงาน เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งร่วมกัน

 

เลื่อนขึ้นข้างบน