หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รปก.๓ ลงพื้นที่ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานะการณ์ภัยแล้งวางแนวทางแผนจัดการน้ำดิบ

รปก.๓ ลงพื้นที่ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานะการณ์ภัยแล้งวางแนวทางแผนจัดการน้ำดิบ

รปก.๓ ลงพื้นที่ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานะการณ์ภัยแล้งวางแนวทางแผนจัดการน้ำดิบ

นายเอกชัย  อัตถกาญน์นา  รองผู้ว่าการปฏิบัติการ 3 และ นายจีระศักดิ์  เงยวิจิตร ผอ.กปภ.ข.8 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โดยมี ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมให้ข้อมูลและรับมอบนโยบาย ซึ่ง รปก.๓  ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์วิกฤตภัยแล้งพร้อมรับฟัง และปรึกษาศึกษาแนวทางแก้ไข เพื่อหาแนวทางสนับสนุน โดยได้ลงพื้นที่ดูการทำงานแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำดิบ โดยการจัดหาลำเลียงน้ำดิบจากแหล่งน้ำดิบสำลองในพื้นที่เอกชน เพื่อเพิ่มน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด และอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก เพื่อนำไปใช้ใช้ผลิตน้ำให้แก่ประชาชนในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือในหลายภาคส่วน มี อาทิ กปภ. ชลประทาน ปภ. และหน่วยงานจังหวัดและหน่วยงานทหาร ให้น้ำดิบต้นทุนเพียงพอต่อการผลิตน้ำปนะปา.ห้บริการประชาชน

 

เลื่อนขึ้นข้างบน