หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รปก.๓ ลงพื้นที่ กปภ.สาขาสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานะการณ์ภัยแล้งเพื่อแก้ไขเร่งด่วน

รปก.๓ ลงพื้นที่ กปภ.สาขาสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานะการณ์ภัยแล้งเพื่อแก้ไขเร่งด่วน

รปก.๓ ลงพื้นที่ กปภ.สาขาสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานะการณ์ภัยแล้งเพื่อแก้ไขเร่งด่วน

นายเอกชัย  อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการปฏิบัติการ 3 และ นายจีระศักดิ์  เงยวิจิตร ผอ.กปภ.ข.๘ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โดยมี ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมให้ข้อมูลและรับมอบนโยบาย ซึ่ง รปก.๓  ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์วิกฤตภัยแล้งพร้อมรับฟังและปรึกษาศึกษาแนวทางแก้ไข เพื่อหาแนวทางสนับสนุน โดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำดิบ โดยการจัดหาลำเลียงน้ำดิบจากแหล่งน้ำดิบสำลองในพื้นที่เอกชน เพื่อเพิ่มน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง เพื่อนำมาใช้ผลิตน้ำประปาให้แก่ประชาชนในเขตจังหวัดสุรินทร์ โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือในหลายภาคส่วน มี อาทิ กปภ. ชลประทาน ปภ. หน่วยงานจังหวัดและหน่วยงานทหาร ให้น้ำดิบต้นทุนเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาเพื่อให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอต่อไป

 

เลื่อนขึ้นข้างบน