หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รปก.๓ ลงพื้นที่ กปภ.สาขานางรอง สาขาลำปลายมาศ สาขาสตึก ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานะการณ์ภัยแล้งวางแนวทางแผนจัดการน้ำดิบ

รปก.๓ ลงพื้นที่ กปภ.สาขานางรอง สาขาลำปลายมาศ สาขาสตึก ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานะการณ์ภัยแล้งวางแนวทางแผนจัดการน้ำดิบ

นายเอกชัย  อัตถกาญน์นา  รองผู้ว่าการปฏิบัติการ 3 และ นายจีระศักดิ์  เงยวิจิตร ผอ.กปภ.ข.8 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขานางรอง  กปภ.สาขาลำปลายมาศ กปภ.สาขาสตึก เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ติดตามสถานการณ์วิกฤตภัยแล้ง  พร้อมรับฟังปัญหาและร่วมปรึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไข  โดยได้ลงพื้นที่ร่วมกับ ผจก.กปภ.สาขา เจ้าหน้าที่ชลประทาน และเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น  สำรวจปริมาณน้ำดิบและวางแผนการลำเลียงน้ำดิบจากแหล่งน้ำดิบสำรอง เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาให้บริการประชาชน

เลื่อนขึ้นข้างบน