หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสุรินทร์ประสานพลังระหว่างหน่วยงานผ่านวิกฤติภัยแล้งแจกจ่ายน้ำประชาชนที่ขาดแคลน

กปภ.สาขาสุรินทร์ประสานพลังระหว่างหน่วยงานผ่านวิกฤติภัยแล้งแจกจ่ายน้ำประชาชนที่ขาดแคลน

กปภ.สาขาสุรินทร์ประสานพลังระหว่างหน่วยงานผ่านวิกฤติภัยแล้งแจกจ่ายน้ำประชาชนที่ขาดแคลน

            นายไมตรี  เขตตะ ผู้จัดการ กปภ.สาขาสุรินทร์ ลงพื้นที่ ติดตามสถาณการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด รวมถึงได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหา โดยในเบื้องต้น สถาณการณ์น้ำเริ่มไหลเข้าสู่ระบบผลิตน้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงหลังจากที่ผ่านตกเมื่อค่ำของวันที่ ๙ สิงหาคม ที่ผ่านมา ทำให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้มากขึ้นกว่าเดิม หากแต่ยังไม่สามารถผลิตได้เต็มกำลัง เนื่องจากปัญหาความขุ่นของน้ำดิบ แต่อย่างไรก็ตาม กปภ.ได้เร่งแก้ไขปัญหาและเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริการประชาชนให้ได้มากที่สุด รวมถึงการให้บริการรถส่งน้ำไปยังบ้านเรือน และโรงพยาบาล ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเต็มกำลังร่วมกับทุกหน่วยงานในท้องถิ่น ทั้งช่วงกลางวัน และกลางคืน ซึ่ง กปภ.จะประเมินสถานการณ์และปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิด ถึงแม้ว่าการผลิตน้ำจะยังไม่สามารถสูบจ่ายได้เต็มระบบ และจะยังให้บริการน้ำเป็นเวลาจนกว่าปริมาณน้ำจะเป็นปกติ อีกทั้ง กปภ.ข.8 กำลังเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะ สั้น และระยะยาวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต  แต่อย่างไรก็ตามจึงขอให้ประชาชนเตรียมการสำรองน้ำไว้ใช้ หรือ ติดต่อขอรับบริการรถน้ำ ที่ กปภ.สาขาสุรินทร์ โทร 0-4451-1319 และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการประปาได้ที่ https://www.facebook.com/การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ หรือ www.pwa.co.th และขอเชิญชวนให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อผ่านวิกฤติในครั้งนี้

 

เลื่อนขึ้นข้างบน