หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รองนายกรัฐมนตรี และคณะ พร้อมด้วย ผู้ว่าการ กปภ.ลงพื้นที่หาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒

รองนายกรัฐมนตรี และคณะ พร้อมด้วย ผู้ว่าการ กปภ.ลงพื้นที่หาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒

รองนายกรัฐมนตรี และคณะ พร้อมด้วย ผู้ว่าการ กปภ.ลงพื้นที่หาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒

  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมด้วย ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ พร้อมด้วย นายนพรัตน์  เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ.รวมถึงคณะผู้บริหาร ของ กปภ. ลงพื้นที่ลงพื้นที่หาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งที่โรงพยาบาลสุรินทร์ ว่า ในส่วนของโรงพยาบาลไม่มีปัญหาแล้ว ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายประชาชน การลงพื้นที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (10 ส.ค.) มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า วางแผนระยะกลาง ระยะยาว โดยปัญหาเฉพาะหน้าไม่มีปัญหาแล้ว ทุกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ช่วยกันเอารถน้ำมาเติมถังเก็บน้ำของโรงพยาบาลจนเพียงพอ และทาง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประสานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ทำการขุดบ่อบาดาลเพิ่มอีก 2 บ่อ ทราบมาว่าใช้ได้แล้ว ขณะเดียวกัน ยืนยันกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามารถใช้น้ำได้ไม่มีปัญหา ขอให้ใช้น้ำอย่างระมัดระวัง วางแผนให้ดี ส่วนโรงพยาบาลอื่นๆ ยังไม่มีการรายงานว่าประสบภาวะวิกฤติเช่นเดียวกับโรงพยาบาลสุรินทร์ แหล่งน้ำยังพอหาได้ หรือตามรถน้ำมาได้ถ้ามีความจำเป็น 

  นายอนุทิน กล่าวอีกว่า ฝนเริ่มมาแล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเป็นจุดๆ ไป ที่มีปัญหามากคือที่อ่างเก็บห้วยเสนง จ.สุรินทร์ ตอนนี้น้ำเข้าน้อยจริงๆ แต่แหล่งน้ำโดยรอบยังมีอยู่ จากการไปตรวจราชการพบในส่วนของที่เคยเป็นเหมืองหิน ที่ระเบิดหินมาเป็นเวลานานจะมีสภาพแหล่งน้ำหลายล้านคิว ทางเจ้าของเหมืองยินดีมอบน้ำให้กับทางราชการ อย่างที่ จ.สุรินทร์ เดือนหนึ่งใช้ประมาณ 1 ล้านคิว ตอนนี้มี 3 ล้านกว่าคิว ใช้ได้อีก 2 เดือน ก็หวังว่าจะมีฝนมาทำให้ภาวะแห้งแล้งดีขึ้น

  ส่วนที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ ในวันที่ 19 ส.ค. นายกรัฐมนตรีตั้งใจไปดูเรื่องอื่นๆ ด้วย เพราะอย่างที่อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญ เลี้ยงทั้ง จ.สุรินทร์ และ จ.บุรีรัมย์ ขณะนี้ถือว่าวิกฤติ แม้จะมีเหลืออยู่ล้านคิวแต่ก็ใช้ลำบากเพราะน้ำเกือบแห้งแล้ว และการนำมาผลิตน้ำประปาก็มีต้นทุนสูง จะพยายามใช้วิธีทางอื่นอีก โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ระดมเครื่องสูบน้ำไปช่วยอย่างเต็มที่

  ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำให้โรงพยาบาลสุรินทร์ ทาง กปภ.สาขาสุรินทร์ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อระดมสรรพกำลังให้บริการรถบรรทุกน้ำเพื่อเพิ่มเติมในถังพักน้ำของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำในถังพักน้ำให้อยู่ในระดับสูงสุดอย่างต่อเนื่องป้องกันการขาดแคลนน้ำในโรงพยาบาลการผลิตน้ำประปาล่าสุดระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงเพิ่มขึ้นหลังจากที่ได้รับความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน ในการผันน้ำจากอ่างมายังห้วยเสนงประกอบกับปริมาณฝนที่ตกลงมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีน้ำดิบเพื่อใช้ผลิตน้ำประปาเพิ่มมากขึ้นคาดว่าหากมีปริมาณน้ำฝนลงมาเพิ่มจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำใช้ผลิตประปาจนพ้นวิกฤตการณ์ภัยแล้งไปได้ ซึ่งการส่งจ่ายน้ำประปาที่มีคุณภาพให้บริการผู้ใช้น้ำอาจจะยังไม่เต็มระบบเนื่องจากปัญหาน้ำดิบมีความขุ่นมากกว่าปกติมาก ส่งผลให้การกรองน้ำช้ากว่าปกติมาก  จึงจำเป็นต้องค่อยๆเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อเฝ้าระวัง ด้านคุณภาพน้ำอย่างใกล้ชิดซึ่งหากมีปริมาณฝนและมวลน้ำจากการสูบทอยมาเพิ่มอย่างต่อเนื่องจนระดับน้ำและคุณภาพน้ำดิบสู่ภาวะปกติการผลิตน้ำประปาก็จะดำเนินการได้เต็มระบบและการบริการประชาชนก็จะเข้าสู่ภาวะปกติ  อย่างไรก็ตามใคร่ขอให้ประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำเพื่อจะได้มีน้ำสะอาดใช้จนกว่าจะถึงเหตุการณ์เข้าสู่สภาวะปกติที่ฝนตก

 

เลื่อนขึ้นข้างบน