หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาบุรีรัมย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาบุรีรัมย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายทรงศักดิ์ ทองศรี ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาบุรีรัมย์

            เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังแนวทางการรับมือ และแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่กำลังประสบอยู่ในขณะนี้ โดยมี นายนพรัตน์  เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ.ร่วมด้วย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๓)  และคณะผู้บริหารจาก กปภ.ข.๘ รวมถึง ผู้จัดการ  หัวหน้างาน  และพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาบุรีรัมย์  ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูล รายงานสถานการณ์รับมือกับภาวะขาดแคลนน้ำ แนวทางดำเนินงานการแก้ไขปัญหา รวมถึงแผนการรับมือในอนาคต ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้นโยบายและแนวทางการทำงานแก่ คณะผู้เบริหารเพื่อนำไปปรับใช้ในการแก้ไขและรับมือปัญหา รวมถึงให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานให้ร่วมมือร่วมใจฝ่าวิกฤติขาดแคลนน้ำ จากนั้นในช่วงบ่าย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังประสบอยู่เช่นเดียวกัน

 

เลื่อนขึ้นข้างบน