หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเขมราฐรับการตรวจประเมินโครงการ Water Is Life

กปภ.สาขาเขมราฐรับการตรวจประเมินโครงการ Water Is Life

กปภ.สาขาเขมราฐรับการตรวจประเมินโครงการ Water Is Life

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ โดยนายณฐกฤต พรมนนท์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐและพนักงานในสังกัด รับการตรวจประเมินโครงการ Water Is Life เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปาที่ได้มาตรฐานให้กับผู้ใช้น้ำ จากคณะกรรมการซึ่งนำทีมโดย นายพงศกร ปุญญวัศพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 พร้อมคณะ ร่วมกับตัวแทนเจ้าหน้าที่จากกรมอนามัยเขต 10 อุบลราชธานีและสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

 

เลื่อนขึ้นข้างบน