หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาศีขรภูมิกิจกรรม อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ณ วัดโพธิสัตว์ บ้านกรวด

กปภ.สาขาศีขรภูมิกิจกรรม อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ณ วัดโพธิสัตว์ บ้านกรวด

กปภ.สาขาศีขรภูมิกิจกรรม อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ณ วัดโพธิสัตว์ บ้านกรวด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ เข้าร่วมกิจกรรม อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดโพธิสัตว์(บ้านกรวด) หมู่ที่ 5 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ นำโดย นางสาวธิติมา วาพันสุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ และพนักงานในสังกัด โดยให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์กปภ. จำนวน 150  ขวด ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปาและรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด และให้บริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ด้วย

 

เลื่อนขึ้นข้างบน