หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาถนนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาถนนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาถนนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร  มอบหมายให้หัวหน้างานทุกสายงานและพนักงานในสังกัด   เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาถนนโครงการ “ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ถนนแจ้งสนิท (ทางหลวงหมายเลข 23)  ระยะทางจากสี่แยกวิทยาลัยเทคนิคยโสธร - สี่แยกโรงพยาบาลยโสธร พร้อมทั้งให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน