หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ณ วัดสว่างหนองบัวทอง

กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ณ วัดสว่างหนองบัวทอง

กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ณ วัดสว่างหนองบัวทอง

นายศุภกร รัตนคูหะ ผจก. กปภ.สาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ณ วัดสว่างหนองบัวทอง ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริการประชาชนในเชิงรุก โดยออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ และเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงการบริการภาครัฐ  แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในพื้นที่ รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน