หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562

กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562

กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ  นำโดยนางสาวธิติมา วาพันสุ ผู้จัดการการ หัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ซึ่งได้เข้ารับการตรวจสุขภาพ โดยโรงพยาบาลอำเภอศีขรภูมิ ได้นำหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่และเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ตรวจร่างกายมาให้บริการตรวจสุขภาพ กิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยให้กับพนักงานและส่งผลต่อการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน