หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ ลงพื้นที่ออกบริการเชิงรุกรับชำระค่าติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำ พร้อมออกให้บริการประชาชนตามโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2562 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำที่มีความประสงค์จะชำระค่าติดตั้งประปารายใหม่ ณ บ้านหนองม่วง หมู่ 9 ตำบล หนองหัวช้าง อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ

 

เลื่อนขึ้นข้างบน