หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเขมราฐจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันประจำปี 2562

กปภ.สาขาเขมราฐจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันประจำปี 2562

กปภ.สาขาเขมราฐจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันประจำปี 2562

นายณฐกฤต พรมนนท์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันประจำปี 2562 ณ บ้านหัวนา หมู่ที่ 8 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการลดค่าติดตั้งประปาเฉลิมพระเกียรติ รับฟังความคิดเห็นความต้องการของลูกค้ามาปรับปรุงการให้บริการ ตลอดจนตรวจซ่อมดูแลระบบประปาภายในบ้านโดยไม่คิดค่าแรง พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับลูกค้า

 

เลื่อนขึ้นข้างบน