หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 

 นางอนันต์พร รัตนคูหะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้ ครั้งที่ 3/2562 เนื่องในโอกาสโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุธศักราช 2562 ณ หน่วยบริการนาเยีย เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการลดค่าติดตั้งประปาเฉลิมพระเกียรติ รับฟังความคิดเห็นความต้องการของลูกค้ามาปรับปรุงการให้บริการ ตลอดจนตรวจซ่อมดูแลระบบประปาภายในบ้านโดยไม่คิดค่าแรง พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับลูกค้า

 

เลื่อนขึ้นข้างบน