หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากันทรลักษ์ จัดฝึกอบรมซักซ้อมแผนฉุกเฉินป้องกันแก๊สคลอรีนรั่วไหล

 กปภ.สาขากันทรลักษ์ จัดฝึกอบรมซักซ้อมแผนฉุกเฉินป้องกันแก๊สคลอรีนรั่วไหล

 กปภ.สาขากันทรลักษ์ จัดฝึกอบรมซักซ้อมแผนฉุกเฉินป้องกันแก๊สคลอรีนรั่วไหล

        นายธน  โชติกเสถียร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์มอบหมายให้ นายสำราญ  จันทจร หัวหน้างานผลิต  พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดร่วมซักซ้อมแผนฉุกเฉินป้องกันแก๊สคลอรีนรั่วไหล ณ  โรงจ่ายสารเคมี  โรงกรองน้ำหนองบัวเรณ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษโดยการซักซ้อมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติ  และสามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานได้อย่างถูกวิธีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแก๊สคลอรีน  รั่วไหล   ซึ่งเป็นการลดความสูญเสียและเพิ่มความปลอดภัยแก่ตนเอง บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

 

เลื่อนขึ้นข้างบน