หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสังขะ รับการตรวจประเมินโครงการ Water is Life ปี ๒๕๖๒

กปภ.สาขาสังขะ รับการตรวจประเมินโครงการ Water is Life  ปี ๒๕๖๒

กปภ.สาขาสังขะ รับการตรวจประเมินโครงการ Water is Life  ปี ๒๕๖๒

    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการ Water is Life เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้น้ำประปาเกิดความมั่นใจในคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ที่โรงกรองน้ำแม่ข่ายสังขะ โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์เป็นผู้ตรวจประเมิน โดยมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ และผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำเข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการตรวจประเมินในครั้งนี้จากโครงการดังกล่าวที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างการประปาส่วนภูมิภาค และกรมอนามัยเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจในการใช้น้ำประปาในการอุปโภคบริโภค ของผู้ใช้น้ำประปาของ การประปาส่วนภูมิภาคได้เป็นอย่างดี"

 

เลื่อนขึ้นข้างบน