หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รปก.๓ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาลำปลายมาศ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

รปก.๓ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาลำปลายมาศ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

รปก.๓ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาลำปลายมาศ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

นายเอกชัย  อัตถกาญนา รองผู้ว่าการปฏิบัติการ 3 และ นายจีระศักดิ์  เงยวิจิตร ผอ.กปภ.ข.8 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาลำปลายมา เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โดยมี ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมให้ข้อมูลและรับมอบนโยบาย ซึ่ง รปก.๓ ได้ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมรับฟังปัญหาการดำเนินงาน เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

 

เลื่อนขึ้นข้างบน