หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๘ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.จัดอบรมหลักสูตรวางแผนเกษียณฉบับมนุษย์เงินเดือน ประจำปี ๒๕๖๒

กปภ.ข.๘ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.จัดอบรมหลักสูตรวางแผนเกษียณฉบับมนุษย์เงินเดือน ประจำปี ๒๕๖๒

กปภ.ข.๘ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.จัดอบรมหลักสูตรวางแผนเกษียณฉบับมนุษย์เงินเดือน ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒  นายพงศกร ปุญญวัศพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ เป็นประธานเปิดการฝึกอบลรบหลักสูตร วางแผนเกษียณฉบับมนุษย์เงินเดือน รุ่นที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ จัดขึ้นโดย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ร่วมกับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ. ณ  โรงแรมกิจตรงวิวล์  รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

 

เลื่อนขึ้นข้างบน