หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรม เติมใจให้กัน อำเภอโนนดินแดง ประจำปี ๒๕๖๒

กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรม เติมใจให้กัน อำเภอโนนดินแดง ประจำปี ๒๕๖๒

กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรม เติมใจให้กัน อำเภอโนนดินแดง ประจำปี ๒๕๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย นำโดยนายฉลวย  กาบบัวศรี ผจก.กปภ.สาขาละหานทราย หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ ณ  อำเภอโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์  จัดกิจกรรม เติมใจให้กัน  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับระบบประปาเบื้องต้นและให้บริการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตลอดจนสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงาน เพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น.

 

เลื่อนขึ้นข้างบน