หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่ม และ สิ่งของจำเป็นแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ชุมชนที่มีพนักงาน กปภ.ประสบภัย

กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่ม และ สิ่งของจำเป็นแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ชุมชนที่มีพนักงาน กปภ.ประสบภัย

กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่ม และ สิ่งของจำเป็นแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ชุมชนที่มีพนักงาน กปภ.ประสบภัย

            เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ นายจีระศักดิ์  เงยวิจิตร  ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘  มอบหมายให้  ผู้อำนวยการกอง  หัวหน้างาน  และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มบรรจุขวด และ สิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี โดยในวันนี้เน้นไปที่ชุมชนของพนักงานในสังกัดที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ชุมชนแจระแม ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  ต่อด้วยชุมชน สุขาอุปถัมภ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  และ ปิดท้ายที่ชุมชนในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  โดยน้ำดื่มและสิ่งของทั้งหมดนั้น เป็นการร่วมมือร่วมใจของชาว กปภ.ข.๘ บริจาคสิ่งของและทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือในกิจกรรมดังกล่าว อันเป็นการแสดงถึงความสามัคคีและ การมีส่วนร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม(CSR) ซึ่ง กปภ.ข.๘ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

 

เลื่อนขึ้นข้างบน