หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขายโสธรร่วมการประชาคมขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ บ้านคอนสาย หมู่ที่ 2 ตำบลตาดทอง

กปภ.สาขายโสธรร่วมการประชาคมขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ บ้านคอนสาย หมู่ที่ 2  ตำบลตาดทอง

กปภ.สาขายโสธรร่วมการประชาคมขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ บ้านคอนสาย หมู่ที่ 2  ตำบลตาดทอง

นางสาววิภาวี   โชควิวัฒนวนิช   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร  พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกสายงานและพนักงานที่เกี่ยวข้อง   ร่วมกับ กปภ.เขต 8  และเทศบาลตำบลตาดทอง   เข้าร่วมการจัดทำประชาคมขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ บ้านคอนสาย หมู่ที่  2  ตำบลตาดทอง เพื่อก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำประปาแห่งใหม่เพื่อรองรับแผนปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร   ณ  วัดบ้านคอนสาย   ตำบลตาดทอง  อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีนายพิบูล  ฝ่ายดี  นายกเทศบาลตรีตำบลตาดทอง  เป็นประธาน , และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร  เข้าร่วมการประชาคมดังกล่าวด้วย

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน