หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดโครงการ ใส่ใจผู้บริโภคเทศบาลตำบลปราสาท

กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดโครงการ ใส่ใจผู้บริโภคเทศบาลตำบลปราสาท

กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดโครงการ ใส่ใจผู้บริโภคเทศบาลตำบลปราสาท

นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ มอบหมายให้ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วย พนักงานในสังกัด กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการ ใส่ใจผู้บริโภค โดยการลงพื้นที่ให้ความรู้ระบบประปาและตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบ-น้ำจ่าย ณ เทศบาลตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนการผลิตน้ำประปา ปริมาณการใช้สารเคมีที่เหมาะสม เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เข้ากับระบบผลิตของเทศบาลตำบลปราสาท และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ได้เดินทางไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสาร์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อ เข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ที่ผ่านการผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่าคุณภาพน้ำที่ได้นำมาตรวจนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เหมาะสำหรับอุปโภค และ ทาง กปภ.สาขาบุรีรัมย์ยังได้แนะทำขั้นตอนการผลิตน้ำและควบคุมคุณภาพน้ำให้แก่ผู้ดูแลระบบผลิตน้ำของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสาร์ เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เข้ากับระบบผลิต และได้มาตรฐานที่ดีตลอดไป

 

เลื่อนขึ้นข้างบน