หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานางรองดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปี ๒๕๖๒

กปภ.สาขานางรองดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปี ๒๕๖๒

กปภ.สาขานางรองดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปี ๒๕๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง ร่วมกับ สบ.3 คป. บุรีรัมย์ ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ที่ฝายน้ำล้นบ้านชุมแสงและฝายบ้านทุ่งโพธิ์ทอง ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขุดชักร่องน้ำสระน้ำดิบให้ไหลมายังจุดติดตั้งเครื่องสูบทอยน้ำเพื่อนำมาใช้ในการผลิตน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำในพื้นที่ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ตามที่พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงกว่าทุกปี ประกอบกับฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่เป็นแหล่งผลิตน้ำประปามีปริมาณลดลงและจำนวนจำกัด 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน