หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่นวิถีไทย ถนนคนเดินยโสธร ประจำปี2562

กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่นวิถีไทย ถนนคนเดินยโสธร ประจำปี2562

กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่นวิถีไทย ถนนคนเดินยโสธร ประจำปี2562

นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร มอบหมายให้หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ และพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่นวิถีไทย ถนนคนเดินยโสธร (บ้านสิงห์ท่า)ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ถนนหน้าศาลหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร เวลา 06.30-07.00 น. ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพร่วมในการทำบุญตักบาตรย้อนยุค วิถีถิ่น วิถีไทย  โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว

 

เลื่อนขึ้นข้างบน