หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาศีขรภูมิศึกษาดูงานการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก กปภ.สาขายโสธร

กปภ.สาขาศีขรภูมิศึกษาดูงานการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก  กปภ.สาขายโสธร

กปภ.สาขาศีขรภูมิศึกษาดูงานการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก  กปภ.สาขายโสธร

กปภ.สาขาสโยธร ให้การต้อนรับ ผู้จัดการและพนักงาน กปภ.สาขาศีขรภูมิ และ กปภ.สาขาสตึก ในการศึกษาดูงานการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ซึ่ง กปภ.สาขายโสธร เป็นหนึ่งในสาขาที่ผ่านการประเมินฯ ประจำปี 2561 เพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนาสาขาให้เป็นไปตามเกณฑ์ สำหรับการเข้ารับประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC) การพัฒนาด้านการให้บริการด้วยมาตรฐาน GECC ถือเป็นนโยบายภาครัฐที่ยกระดับการขับเคลื่อนองค์กร ของ กปภ. ที่มุ่งผลักดันให้ประปา 234 สาขาทั่วประเทศ ผ่านการรับรองมาตรฐาน GECC ในปี 2565 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อประชาชนได้รับการบริการภายใต้มาตรฐานเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 

เลื่อนขึ้นข้างบน