หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอำนาจเจริญออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

กปภ.สาขาอำนาจเจริญออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

กปภ.สาขาอำนาจเจริญออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ โดยนายสังวาลย์ มงคลมะไฟ ผู้จัดการ กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้นางกรรณิการ์ จิรกุลสมโชค หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่10/2562 ประจำเดือนสิงหาคม ทั้งนี้ได้อธิบายขั้นตอนกระบวนการผลิตน้ำ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกและน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 360 ขวด ให้กับผู้มาร่วมงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน หมู่ที่ 5 บ้านดอนแดง ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

 

เลื่อนขึ้นข้างบน