หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้ ครั้งที่ 4

กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้ ครั้งที่ 4

กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้ ครั้งที่ 4

นางอนันต์พร รัตนคูหะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้ ครั้งที่ 4/2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปีพุธศักราช 2562 พร้อมสำรวจความพึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้น้ำประจำปี 2562 ณ หน่วยบริการน้ำยืน จ.อุบลราชธานี

 

เลื่อนขึ้นข้างบน