หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารัตนบุรี ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดสว่างหนองบัวบาน

กปภ.สาขารัตนบุรี  ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดสว่างหนองบัวบาน

กปภ.สาขารัตนบุรี  ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดสว่างหนองบัวบาน

นายศุภกร รัตนคูหะ ผจก. กปภ.สาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดสว่างหนองบัวบาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนในเชิงรุก ให้ได้รับการบริการที่รวดเร็วและรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน 

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน