หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่ ให้บริการน้ำดื่มประชาชนในโอกาสนายกรัฐมนตรีเยี่ยมประชาชนประสบภัยน้ำท่วมชุมชนหนองกินเพล

กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่ ให้บริการน้ำดื่มประชาชนในโอกาสนายกรัฐมนตรีเยี่ยมประชาชนประสบภัยน้ำท่วมชุมชนหนองกินเพล

กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่ ให้บริการน้ำดื่มประชาชนในโอกาสนายกรัฐมนตรีเยี่ยมประชาชนประสบภัยน้ำท่วมชุมชนหนองกินเพล

            เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒  นายนายพงศกร ปุญญวัศพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ร่วมด้วย  ผู้อำนวยการกอง ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี หัวหน้างาน  และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่จัดกิจกรรมบริการน้ำดื่มตราสัญลักษ์  กปภ. เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมและผู้เข้าร่วมงานงานในโอกาสนายกรัฐมนตรีเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมชุมชนหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ทั้งนี้  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย และ หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

เลื่อนขึ้นข้างบน