หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.8 และ กปภ.สาขา พื้นที่จังหวัดยโสธร ร่วมให้การต้อนรับ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัย

กปภ.ข.8 และ กปภ.สาขา พื้นที่จังหวัดยโสธร ร่วมให้การต้อนรับ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัย

วันที่ 22 กันยายน 2562 นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยโสธร ณ อบต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง บ้านโนนธาตุ ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย และบ้านปลาอึด ต.นาแก อ.คำเ ขื่อนแก้ว โดยนายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร ผู้อำนวยการกาประปาส่วนภูมิภาคเขต8 และผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขา ในพื้นที่จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยพนักงาน เข้าร่วมให้การต้อนรับกับส่วนราชการในพื้นที่ และได้นำน้ำดื่มตรา สัญลักษณ์ กปภ. มาแจกให้กับประชาชนผู้มาร่วมต้อนรับ โดยนายอำเภอค้อวัง นายอำเภอมหาชนะชัย นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้รายงานสรุปสถานการณ์ ในแต่ละอำเภอให้ทราบ จากนั้น นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย ได้พบปะผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพจำนวน 1500 ชุด

เลื่อนขึ้นข้างบน