หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมตามโครงการ 101 อาชีพเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมตามโครงการ 101 อาชีพเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมตามโครงการ 101 อาชีพเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

  นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร  พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัด   เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ “101 อาชีพเฉลิมพระเกียรติ” กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถนนแจ้งสนิท (ทางหลวงหมายเลข 23)  ระยะทางจากสี่แยกวิทยาลัยเทคนิคยโสธร - สี่แยกโรงพยาบาลยโสธร  โดยมีนายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  เป็นประธานเปิดงาน

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน