หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน HOME CARE ครั้งที่ 4

กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน HOME CARE ครั้งที่ 4

กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน HOME CARE ครั้งที่ 4

กปภ.สาขาอำนาจเจริญ โดยนายสังวาลย์ มงคลมะไฟ ผู้จัดการ กปภ.สาขาอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำและผู้นำท้องถิ่น ณ หน่วยบริการพนา ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ ตามกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) ครั้งที่ 4/2562 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาโครงการประปาเฉลิมพระเกียรติลดค่าติดตั้ง 15 % ปี 2562ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม2562แจ้งช่องทางการชำระค่าน้ำผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ ให้ความรู้การดูแลระบบประปาภายในบ้าน และระบายตะกอนหัวดับเพลิง สร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการให้บริการอย่างมีมาตรฐานต่อไป 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน