หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562

กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562

กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562

 กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562 โดยมี นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการฯ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ เข้าร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2562 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ออกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ณ.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้พนักงาน และเป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นอีกด้วย

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน