หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภคประจำปี ๒๕๖๒

กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภคประจำปี ๒๕๖๒

กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภคประจำปี ๒๕๖๒

นายศุภกร รัตนคูหะ ผจก.กปภ.สาขารัตนบุรี มอบหมายให้หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตน้ำประปาตามมาตรฐานสากลตามโครงการ "ใส่ใจผู้บริโภค  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองแก เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ และแนวทางปฏิบัติมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิตน้ำสะอาด และให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้ใช้น้ำสะอาดมาตรฐานเดียวกันและได้คุณภาพชีวิตที่ดีเท่าเทียมกัน 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน