หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันปลูกต้นไม้

กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ  ร่วมกันปลูกต้นไม้

กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ  ร่วมกันปลูกต้นไม้

กปภ.สาขาศีขรภูมิ  โดยผู้จัดการมอบหมายให้หัวน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ  ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สระสี่เหลี่ยม) อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์   เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน