หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาละหานทรายศึกษาดูงานเตรียมศูนย์ราชการสะดวก GECC 2563

กปภ.สาขาละหานทรายศึกษาดูงานเตรียมศูนย์ราชการสะดวก GECC 2563

กปภ.สาขาละหานทรายศึกษาดูงานเตรียมนย์ราชการสะดวก GECC 2563

 

กปภ.สาขาละหานทราย  นำโดยนายฉลวย  กาบบัวศรี  หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ เกี่ยวกับเรื่อง "ศุนย์ราชการสะดวก" GECC  และโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่น และโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water ls Life) เพื่อทำให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ในการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเพื่อรองรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ให้อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐาน

.

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน