หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๒

กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๒

กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๒

กปภ.สาขาศีขรภูมิ โดยนางสาวธิติมา  วาพันสุ ผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงาน ร่วมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลศีขรภูมิ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และทดสอบการใช้อุปกรณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ฝึกซ้อมเพื่อให้สามารถนำไปใช้หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน