หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.8 ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช 2562

กปภ.ข.8 ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช 2562

กปภ.ข.8 ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช 2562

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายจีระศักดิ์  เงยวิจิตร  ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 มอบหมายให้  ผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด พร้อมด้วยข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาคม มูลนิธิ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีถวายบังคม และพิธีวางพวงมาลา รวมถึงร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (วันปิยะมหาราช)   ณ บริเวณลานขวัญเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ และทรงปกครองพระราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและร่มเย็นเป็นสุข ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จประพาสตัน เพื่อสดับตรับฟังทุกข์สุขของปวงพสกนิกรในท้องถิ่นต่างๆ พระองค์มีพระราชดำริพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน ทรงนำวิทยาการที่ได้จากการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศมาวางรากฐานการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  ทั้งการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินการปฏิรูประบบการเงินการคลัง การศึกษา การสาธารณูปโภคด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกลทำให้ประเทศชาติพัฒนาก้าวหน้าทันสมัย ทรงยกเลิกระบบทาสระบบไพร่ และทรงนำศาสตร์การปกครองของไทยและชาติสากลมาผนวกใช้ในการปกครองพระราชอาณาจักร นำพาชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้นภัย ดำรงอธิปไตยและความเป็นเอกราชของชาติไว้ได้อย่างมั่นคง ทำให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองพัฒนาไพบูลย์สืบเนื่องมาจนกาลปัจจุบันพระปรีชาสามารถและพระเกียรติยศเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศ

 

เลื่อนขึ้นข้างบน