หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.8 ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช 2562

กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.8 ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช 2562

กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.8 ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช 2562

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ผู้จัดการ  หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด กปภ.ข.8 ทั้ง 20 สาขา พร้อมด้วยข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาคม มูลนิธิ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีถวายบังคม และพิธีวางพวงมาลา รวมถึงร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (วันปิยะมหาราช)  ในแต่ละพื้นที่ที่ตนสังกัด เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ และทรงปกครองพระราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและร่มเย็นเป็นสุข ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จประพาสตัน เพื่อสดับตรับฟังทุกข์สุขของปวงพสกนิกรในท้องถิ่นต่างๆ พระองค์มีพระราชดำริพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน ทรงนำวิทยาการที่ได้จากการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศมาวางรากฐานการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  ทั้งการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินการปฏิรูประบบการเงินการคลัง การศึกษา การสาธารณูปโภคด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกลทำให้ประเทศชาติพัฒนาก้าวหน้าทันสมัย ทรงยกเลิกระบบทาสระบบไพร่ และทรงนำศาสตร์การปกครองของไทยและชาติสากลมาผนวกใช้ในการปกครองพระราชอาณาจักร นำพาชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้นภัย ดำรงอธิปไตยและความเป็นเอกราชของชาติไว้ได้อย่างมั่นคง ทำให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองพัฒนาไพบูลย์สืบเนื่องมาจนกาลปัจจุบันพระปรีชาสามารถและพระเกียรติยศเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศ

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน