หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.8. ร่วมกับ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ JMC อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย

กปภ.ข.8. ร่วมกับ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ JMC อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย

 

กปภ.ข.8. ร่วมกับ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ JMC อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562. งานแผนงาน กปภ.ข.8. ร่วมกับ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ JMC อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย  โดยมีหัวหน้า สบ.ชป.บร  และ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสองชั้นร่วมประชุม.  เพื่อพิจารณาแผนการพัฒนาอ่างห้วยสวายของ ชป.บร.  ได้แก่

 1.แผนขุดลอก ปี 63-65 งบ 150 ล้าน บาท (ปี 63 จะขุดลอก 1 ล้าน ลบ.ม. งบ 35 ล้านบาท)

2.แผนเสริมระดับฝายน้ำล้น 75 ซม. เพื่อเพิ่มความจุเก็บกักอีก 7 ล้าน ลบ.ม.

3.แผนงานปี 64  สร้างสถานีสูบน้ำลำชีบริเวณฝายบ้านกระทุ่มมาลงอ่างห้วยสวาย  และพัฒนาพื้นที่แก้มลิงบริเวณลำชี  งบ 150 ล้าน

   โดยในส่วนของ กปภ.ได้เสนอแผนงานแพสูบน้ำดิบและวางท่อส่งน้ำดิบจากอ่างห้วยสวายไปสถานีผลิตน้ำห้วยจระเข้มาก  วงเงิน 186 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติภัยแล้งของ กปภ.สาขาบุรีรัมย์.  พร้อมได้ขอแจ้งการขอจัดสรรน้ำดิบเดือนละ 468,000 ลบ.ม.  เพื่อรองรับแผนงานระยะเร่งด่วน.  และแผนงานปรับปรุงขยายระบบประปาในอนาคต  ที่ประชุมรับทราบแผนงานดังกล่าวและไม่ขัดข้องในการขอจัดสรรน้ำดิบอ่างห้วยสวาย เดือนละ 468,000 ลบ.ม. ของ กปภ.สาขาบุรีรัมย์   โดยทาง ชป.บร.จะแจ้งผลการประชุมให้ กปภ.ต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ลงพื้นที่ที่กำหนดเหมาะสมที่จะก่อสร้างแพสูบน้ำดิบ. โดย ชป.บร ได้เสนอตำแหน่งบริเวณท้ายอ่าง (เนื่องใกล้ทางหลวง 226 และลดความความท่อน้ำดิบตามแผนลงไปได้ 6 กม.) ความลึกเฉลี่ย 2-3 ม.   เป็นที่ดินราชพัสดุในเขต ชป.  และสามารถขอที่ดินเพื่อสร้างสถานีผลิตน้ำ 15-30 ไร่ได้ไนอนาคต.   โดยจำเป็นต้องมีส่วนงานขุดร่องชักลอกเชื่อมร่องน้ำกลางอ่างระยะประมาณ 700 ม.   (ส่วนงานขุดลอกอ่าง 1 ล้าน ลบ.ม. ของ ชป. จะดำเนินการในช่วงแล้งเดือน เมษายน 2563).

 

เลื่อนขึ้นข้างบน