หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมเติมใจให้กันประจำปีงบประมาณ 2562

กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมเติมใจให้กันประจำปีงบประมาณ 2562

กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมเติมใจให้กันประจำปีงบประมาณ 2562

นายศุภกร รัตนคูหะ กปภ. ผจก.สาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ ณ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรม "เติมใจให้กัน" เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับระบบประปาเบื้องต้นและให้บริการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตลอดจนสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงาน เพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

 

เลื่อนขึ้นข้างบน