หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟู บูรณะ พื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดยโสธร

กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟู บูรณะ พื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดยโสธร

กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟู บูรณะ พื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดยโสธร

              นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร  พร้อมด้วยนางจีระนันท์  ขุขันธิน หัวหน้างานอำนวยการ  และพนักงานในสังกัด   เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟู บูรณะ พื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดยโสธร เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีพุทธศักราช 2562 บริเวณวัดป่าอัมพวัน โดยมีนายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  เป็นประธานเปิดงาน

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน