หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลสถานการณ์น้ำในภาพรวม

กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลสถานการณ์น้ำในภาพรวม

กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลสถานการณ์น้ำในภาพรวม

นายอำพล สุดนิคม ผจก.กปภ.สาขาสุรินทร์ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลสถานการณ์น้ำในภาพรวมพร้อมลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบหลักในการผลิตน้ำประปา   โดยมีนายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจัดหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม มีการรายงานข้อมูลน้ำ สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับให้ทุกอำเภอสำรวจแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและป้องกันการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง

 

เลื่อนขึ้นข้างบน