หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำปลายมาศเข้าพบหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ

กปภ.สาขาลำปลายมาศเข้าพบหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ

กปภ.สาขาลำปลายมาศเข้าพบหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ 

นายวีระพล เขียวสะอาด รักษาการผจก.กปภ.สาขาลำปลายมาศ เดินทางเข้าพบนายอำเภอลำปลายมาศ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลำปลายมาศ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เพื่อปรึกษาหารือและร่วมประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ  ทีใช้ในการผลิตน้ำประปา และร่วมวางแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน