หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานางรองประสานพลังระหว่างหน่วยงานผ่านวิกฤติภัยแล้งแจกจ่ายน้ำประชาชนที่ขาดแคลน

กปภ.สาขานางรองประสานพลังระหว่างหน่วยงานผ่านวิกฤติภัยแล้งแจกจ่ายน้ำประชาชนที่ขาดแคลน

กปภ.สาขานางรองประสานพลังระหว่างหน่วยงานผ่านวิกฤติภัยแล้งแจกจ่ายน้ำประชาชนที่ขาดแคลน

นายปฏิเวธ จันทร์หอม ผู้จัดการ กปภ.สาขานางรอง ติดตามสถาณการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด รวมถึงได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหา โดยในเบื้องต้น สถาณการณ์น้ำเริ่มไหลเข้าสู่ระบบผลิตหลังจากที่มีฝนตกทำให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้มากขึ้นกว่าเดิม หากแต่ยังไม่สามารถผลิตได้เต็มกำลัง กปภ.ได้เร่งแก้ไขปัญหาและเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริการประชาชนให้ได้มากที่สุด รวมถึงการให้บริการรถส่งน้ำไปยังบ้านเรือน และโรงพยาบาล ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเต็มกำลังร่วมกับทุกหน่วยงานในท้องถิ่น ซึ่ง กปภ.จะประเมินสถานการณ์และปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิด ถึงแม้ว่าการผลิตน้ำจะยังไม่สามารถสูบจ่ายได้เต็มระบบ และจะยังให้บริการน้ำเป็นเวลาจนกว่าปริมาณน้ำจะเป็นปกติ อย่างไรก็ตามจึงขอให้ประชาชนเตรียมการสำรองน้ำไว้ใช้ และขอเชิญชวนให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อผ่านวิกฤติในครั้งนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่ 044-631135 และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการประปาได้ที่ เพจ : การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง

 

เลื่อนขึ้นข้างบน